Категорија Конференции, веб-страници

Преземање на попис на ракописи. Анкета за постигнатите задачи и задачите што треба да се направат
Конференции, веб-страници

Преземање на попис на ракописи. Анкета за постигнатите задачи и задачите што треба да се направат

Преземање на попис на ракописи. Анкета за постигнатите задачи и задачи на Пленарното предавање на Геро Долезалек (Универзитет во Абердин) одржано на 14-от Меѓународен конгрес за средновековно канонско право, на Универзитетот во Торонто на 5 август 2012 година. Овој труд беше неформална дискусија на тема ракописи и канонски ресурси, регионална статистика и проблемите со тековната компилација на базата на податоци.

Прочитај Повеќе

Конференции, веб-страници

Преземање на попис на ракописи. Анкета за постигнатите задачи и задачите што треба да се направат

Преземање на попис на ракописи. Анкета за постигнатите задачи и задачи на Пленарното предавање на Геро Долезалек (Универзитет во Абердин) одржано на 14-от Меѓународен конгрес за средновековно канонско право, на Универзитетот во Торонто на 5 август 2012 година. Овој труд беше неформална дискусија на тема ракописи и канонски ресурси, регионална статистика и проблемите со тековната компилација на базата на податоци.
Прочитај Повеќе