Категорија Фантастика

Името на розата од Умберто Еко
Фантастика

Името на розата од Умберто Еко

Името на РоузБа Умберто ЕкоПрво објавено во 1980 година, прв превод на англиски јазик во 1983 година На почетокот беше Зборот и Зборот беше со Бога, а Зборот беше Бог. Ова започнуваше со Бога и должност на секој верен монах ќе беше да го повторува секој ден со извикувајќи понизност настанот што никогаш не се менува, чија непобитна вистина може да се тврди.

Прочитај Повеќе

Фантастика

Името на розата од Умберто Еко

Името на РоузБа Умберто ЕкоПрво објавено во 1980 година, прв превод на англиски јазик во 1983 година На почетокот беше Зборот и Зборот беше со Бога, а Зборот беше Бог. Ова започнуваше со Бога и должност на секој верен монах ќе беше да го повторува секој ден со извикувајќи понизност настанот што никогаш не се менува, чија непобитна вистина може да се тврди.
Прочитај Повеќе